Restauratie Steinmeyer-orgel Alphen van start

Op maandag 20 januari jl. is de firma Elbertse Orgelmakers uit Soest gestart met de algehele restauratie van het Steinmeyer-orgel (1922) in de Adventskerk te Alphen aan den Rijn. Het College van Kerkrentmeesters van de Adventskerk heeft de opdracht verleend. De restauratie omvat onder meer totale schoonmaak en herstel van het pijpwerk, herstel van alle pneumatische functies en de  vernieuwing van Taschen en membranen. De laatste grote restauratie vond in 1983 plaats. Om de restauratie van dit unieke instrument, dat nog steeds niet op de lijst van rijksmonumenten is geplaatst, te kunnen financieren is de Stichting Vrienden van de Adventskerk een pijpensponsoractie gestart.

Meer informatie op vriendenvandeadventskerk.info

De restauratie wordt begeleid door prof. Hans Fidom, samen met de vaste organist Simon Stelling, en zal meer dan een half jaar in beslag nemen. De heringebruikneming staat gepland in het laatste weekend van oktober 2020.  De reguliere avondconcerten komen in 2020 te vervallen. De zaterdagse orgelzomerconcerten zullen op het Hilboesen-orgel in de naburige Bonifaciuskerk worden gehouden.