Redactie

Redactie

Gerco Schaap (eindredacteur)
Wim van der Ros
Lex Gunnink
Dirk Molenaar
Dick Sanderman
Lourens Stuifbergen

Centraal redactieadres:

Redactie ‘De Orgelvriend’
Postbus 5014
3740 GA  Baarn
E-mail: orgelvriend@ziggo.nl

 

CONCERTBERICHTEN kunnen worden gezonden aan orgelvriendwegwijzers@gmail.com
Inzenden vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie.
Vergoeding voor plaatsing: € 2,50 per concert.
Vooraf over te maken op IBAN NL57 INGB 0663 1548 20
t.n.v. Stichting De Orgelvriend te Veldhoven o.v.v. plaatsnaam, kerk en aantal concerten.