Redactie

CONCERTBERICHTEN kunnen worden gezonden aan
e-mail orgelvriendwegwijzers@gmail.com
Inzenden vóór de eerste van de maand voorafgaand aan
de maand van publicatie.
Vergoeding voor plaatsing: € 2,25 per concert.
Vooraf over te maken op IBAN NL57 INGB 0663 1548 20
t.n.v. Stichting De Orgelvriend te Veldhoven
o.v.v. plaatsnaam, kerk en aantal concerten.