Muzieknalatenschap André Verwoerd

Na het overlijden van André Verwoerd op 9 december 2018 hebben zijn oud-studenten Lambert van Eekelen en Hans van Gelder de taak op zich genomen diens verzamelingen bladmuziek en muziekliteratuur tijdelijk te beheren. Het was de wens van de overledene en is de wens van zijn kinderen dat de partituren en boeken in handen komen van organisten en al wie verder in de geschiedenis van met name de orgelmuziek is geïnteresseerd.

Daartoe wordt op zaterdag 15 juni a.s. een dag belegd in het Bartholomeushuis, Markt 19a, 4761 CE Zevenbergen. Van 1.00 tot 16.00 uur kan men het tentoongestelde inkijken en boeken en/of bladmuziek aanschaffen. Voor de boeken wordt een passende prijs gevraagd, voor de partituren een gift naar draagkracht. Het eindbedrag wordt t.z.t. overhandigd aan vertegenwoordigers van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam, de stad waarmee André zich zo nauw verbonden wist.

Zevenbergen is uitstekend te bereiken per auto en trein, de kerk bevindt zich op slechts vijf minuten lopen vanaf het station.

Om deze dag ook in klinkende zin tot iets bijzonders te maken is er gelegenheid om van 13.00-16.00 uur de Zevenbergse 3-klaviers orgels van de R.-k St.-Bartholomeuskerk en de Prot. Catharinakerk te bespelen (resp. Verschueren 1947 en Flentrop 1954). Ook met het oog hierop bent u van harte uitgenodigd om op 15 juni naar Zevenbergen te komen. Eventuele vragen kunt u stellen via e-mail