Landelijke Orgeldag ‘De Orgelvriend 60 jaar’

Op zaterdag 14 september a.s. vormt de ‘aftrap’ van de Nationale Orgeldag in Den Haag tevens het begin van de Landelijke Orgeldag ter gelegenheid van ’60 jaar De Orgelvriend’. De officiële start van de Nationale Orgeldag is om 10.30 uur in de Kloosterkerk. Na orgelspel en een woord van welkom geeft Wim van der Ros, voorzitter van de Werkgroep Nationale Orgeldag, een uiteenzetting over de doelstelling en historie van de Nationale Orgeldag. Aart de Kort houdt een voordracht over ‘De orgelbouw door de eeuwen heen in Nederland en in Den Haag in het bijzonder’. Het openingswoord wordt gesproken door Robert Helder, voorzitter van de Stichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN), het slotwoord door Henk Barnard, secretaris van het Haags Orgel Kontakt. Een en ander wordt omlijst met muzikale intermezzi door Geerten van de Wetering.

Naar het programma

Orgelwandeling

Na de officiële opening kunt u deelnemen aan een orgelwandeling door de Haagse binnenstad. Vaker en minder vaak te bezoeken orgels worden gepresenteerd door hun vaste organisten. Aan de hand van het ‘blokschema’ verderop kan iedereen zijn eigen route kiezen. In de Kloosterkerk is Orgelmakerij Van Vulpen aanwezig. Orgelpijpen zullen worden gesoldeerd en op groot scherm zal e.e.a. getoond worden over het orgelbouwvak. De dag wordt besloten met concert in de Lutherse Kerk door titularis Sander van den Houten. In het programmaboekje dat u deze dag ontvangt treft u ook het schema en alle gegevens van orgels en organisten.

 

 

 

 

 

Kinderen

Ook aan de kinderen is geacht met een programma in de Lutherse Kerk. Onder leiding van Marscha de Haan zal daar in het kader van Orgelkids door de kinderen het bekende Doe-orgel worden gebouwd. Kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met niet alleen de ambachtelijke orgelbouw, maar zelf ook spelen op dit kleine pijporgel. In de Apostelkapel van de Kloosterkerk is er vanaf 12.00 uur ook een orgelactiviteit met en voor kinderen en hun begeleiders. Henk Barnhard geeft een toelichting op het project van het Haags Orgel Kontakt: Muziek uit een gebouw ‘het Orgel’, inclusief hun demo-orgel. Dus neem uw kinderen of kleinkinderen mee en laat ook hen meegenieten!

 

Programma Landelijke Orgeldag 2019 in Den Haag, zaterdag 14 september 2019 (Download het programma hier)

 

Door middel van een keuzemenu kunnen deelnemers de volgorde van hun locaties kiezen.

 

10.30 uur                                                                                                                                             

Kloosterkerk

Landelijke opening Nationale Orgeldag 2019

organist: Geerten van de Wetering

 

12.00 uur                                                                                                                                            

Sint-Jacobuskerk                    Gotische Zaal                                 Paleis Kneuterdijk

organist: Jos Laus                      organist: Jos van der Kooy               bezichtiging

 

13.00 uur                                                                                                                                             

Waalse Kerk                             Nieuwe Kerk                                   Paleis Kneuterdijk

organist: Casper de Jonge        organist: Hero de Boer                    bezichtiging

 

14.00 uur                                                                                                                                             

Oud-Katholieke Kerk              Sint-Jacobuskerk                          Lutherse Kerk            

organist: Liesbeth Bultman        organist: Jos Laus                            Orgelkids: met Doe-orgel

 

15.00 uur                                                                                                                                             

Gotische Zaal                          Nieuwe Kerk

organist: Jos van der Kooy        organist: Hero de Boer

 

16.00 uur                                                                                                                                            

Lutherse Kerk

Slotconcert, organist: Sander van den Houten

 

Op de aangegeven tijdstippen wordt het orgel kort toegelicht, gevolgd door een bespeling van ca. een half uur. Op andere tijdstippen wordt in de diverse kerken ook informatie gegeven over de betreffende gebouwen en hun kunstschatten.