Ingebruikneming Zwier van Dijk-orgel Genemuiden

Het Zwier van Dijk-orgel uit 1885 in de Grote of  Sint-Nicolaaskerk in Genemuiden is het afgelopen jaar gerestaureerd door Orgelmakerij Reil uit Heerde. Op 7 mei jl. werd een begin gemaakt met het terugplaatsen van de 1746 orgelpijpen, waaronder de frontpijpen. De officiële ingebruikneming van het orgel vindt plaats op vrijdag 21 juni a.s. tijdens een bijeenkomst voor genodigden, gemeenteleden en belangstellenden die om 20.00 uur begint.

Na een grote brand in de Kerkbuurt van Genemuiden op 6 augustus 1882, die ook de Hervormde Kerk en het Van Gruisen-/Lohman-orgel verwoestte, kreeg de Kamper orgelbouwer Zwier van Dijk opdracht voor de bouw van een nieuw orgel. Met de bouw hiervan leverde Zwier van Dijk zijn meesterwerk: een twintig stemmen tellend instrument met een hoofd- en een rugwerk met aangehangen pedaal en mechanische tractuur. Het was het laatste handmatig gebouwde historische orgel met een hoofd- en rugwerk van de 19e eeuw.

Tweemaal werd het orgel gerestaureerd; de eerste keer in 1961 door de firma L. Verschueren uit Heythuysen. Het orgel werd toen uitgebreid met een vrij pedaal van zes stemmen en er vonden onder invloed van de Orgelbewegung enkele dispositiewijzigingen plaats. De tweede restauratie in 1986-1987 gebeurde door de firma Kaat en Tijhuis uit Kampen, die de windladen van het hoofdwerk vervingen en vrijwel de gehele speel- en koppelmechaniek vernieuwde.

Op de website www.zwiervandijkorgel.nl  kunt u uitgebreide informatie vinden over het orgel en het restauratieproject en uiteraard zal ook De Orgelvriend er in een latere editie uitvoeriger op ingaan.