Gerrit Christiaan de Gier benoemd tot stadsorganist

Sinds zaterdag 14 juli jl. heeft IJsselstein een stadsorganist! Tijdens een ingelaste pauze van zijn concert in de Oude Sint-Nicolaaskerk aldaar kreeg organist Gerrit Christiaan de Gier van de wethouder van cultuur, Peter Bekker, de officiële oorkonde uitgereikt.

Met de benoeming van een stadsorganist komt er een vast aanspreekpunt voor de orgelcultuur in deze Utrechtse gemeente. IJsselstein telt drie orgels binnen haar muren: het Van Vulpen-orgel (1970) in de Oude of Nicolaaskerk, het Maarschalkerweerd-orgel (1908) in de Sint-Nicolaasbasiliek en het Van den Berg & Wendt-orgel (1966) in de Ontmoetingskerk. Het zal de taak van de stadsorganist zijn om deze mooie instrumenten te promoten.

Beeld: Lysette Verwegen

Gerrit Christiaan de Gier, nu titularis van de Utrechtse Jacobikerk, was jarenlang organist van de Oude Sint-Nicolaaskerk. Hij heeft een (inter)nationale reputatie als concerterend organist opgebouwd, nam verschillende cd’s op – ook in het buitenland – en heeft een lespraktijk in IJsselstein.
Vanuit een projectmatige promotie zullen (solo)concerten worden georganiseerd, waarbij ook gastorganisten worden uitgenodigd en andere musici die verbinding met het orgel zoeken. Voorts worden workshops georganiseerd (de eerste was op 27 januari jl. in de Basiliek) en zal er ruimte zijn voor educatieve bezoeken of excursies via de VVV. Naast de kerkelijke binding acht de stadsorganist de culturele inzet van orgels van groot belang.