Aanleverdata 2020

Voor artikelen en berichten

 

Nummer Verschijningsdatum Aanleverdatum artikelen en berichten
2 vrijdag 28 februari woensdag 29 januari
3 vrijdag 27 maart woensdag 26 februari
4 vrijdag 1 mei woensdag 1 april
5 vrijdag 29 mei woensdag 29 april
6 vrijdag 26 juni woensdag 27 mei
7 vrijdag 28 augustus woensdag 29 juli
8 vrijdag 25 september woensdag 26 augustus
9 vrijdag 30 oktober woensdag 30 september
10 vrijdag 27 november woensdag 28 oktober

 

Voor concertberichten geldt dat deze in het algemeen vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin het concert plaatsvindt, binnen moeten zijn bij:

Henk van der Weerd
e-mail: orgelvriendwegwijzers@gmail.com

Voor het plaatsen van concertaankondiging vragen wij een vergoeding à € 2,50 per concert.

Aanlevering artikelen en berichten:

  • – Per e-mail aan orgelvriend@ziggo.nl als Word-document, of per post aan eindredactieadres: Postbus 5014, 3740 GA  Baarn.
  • – Geen opmaak toepassen in Word-document, alleen cursief en zo nodig vet aangeven.
  • – Illustraties als aparte documenten insturen, niet in het Word-document verwerkt.
  • – Illustraties moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi (minimumbreedte 60 mm).
  • – Illustraties dienen vrij van copyright te zijn.
  • – Disposities aanleveren als één lange kolom (dus niet in tabelvorm).

 

  • – De eindredactie beslist of artikelen en berichten, al dan niet in verkorte vorm, worden geplaatst.
  • – Schrijvers en samenstellers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel of rubriek.
  • – Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van uitgever, redactie en auteur. Korte citaten zijn toegestaan.
  • – Recensie-exemplaren van cd’s, boeken en bladmuziek altijd aan de eindredactie zenden (adres: zie colofon).