Aanleverdata 2018

Voor artikelen en berichten

 

Nummer Verschijningsdatum Aanleverdatum artikelen en berichten
1 vrijdag 5 januari vrijdag 8 december
2 vrijdag 2 maart vrijdag 9 februari
3 vrijdag 30 maart vrijdag 9 maart
4 dinsdag 1 mei vrijdag 6 april
5 vrijdag 1 juni vrijdag 11 mei
6 vrijdag  29 juni vrijdag 8 juni
7 vrijdag 31 augustus vrijdag 10 augustus
8 vrijdag 28 september vrijdag 7 september
9 vrijdag 26 oktober vrijdag 5 oktober
10 vrijdag 30 november vrijdag 9 november

 

Voor concertberichten geldt dat deze in het algemeen vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin het concert plaatsvindt, binnen moeten zijn bij:

Eindredactie ‘De Orgelvriend’
Postbus 5014, 3740 GA  Baarn (voorlopig adres)
e-mail: orgelvriendwegwijzers@gmail.com

Voor het plaatsen van concertaankondiging vragen wij een kleine vergoeding à € 2,25 per concert.

Aanlevering kopij:

  • – Per e-mail aan orgelvriend@ziggo.nl als Word-document, of per post aan eindredactieadres: Postbus 5014, 3740 GA  Baarn.
  • – Geen opmaak toepassen in Word-document, alleen cursief en zo nodig vet aangeven.
  • – Illustraties als aparte documenten insturen, niet in het Word-document verwerkt.
  • – Illustraties moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi (minimumbreedte 60 mm).
  • – Illustraties dienen vrij van copyright te zijn.
  • – Disposities aanleveren als één lange kolom (dus niet in tabelvorm).

 

  • – De eindredactie beslist of artikelen en berichten, al dan niet in verkorte vorm, worden geplaatst.
  • – Schrijvers en samenstellers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel of rubriek.
  • – Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van uitgever, redactie en auteur. Korte citaten zijn toegestaan.
  • – Recensie-exemplaren van cd’s, boeken en bladmuziek altijd aan de eindredactie zenden (adres: zie colofon).