Aanleverdata 2017

Voor artikelen en berichten

 

Nummer Verschijningsdatum Aanleverdatum artikelen en berichten
1 vrijdag 6 januari woensdag 30 november 2016
2 vrijdag 3 maart woensdag 1 februari
3 vrijdag 31 maart woensdag 1 maart
4 vrijdag 28 april woensdag 29 maart
5 vrijdag 2 juni woensdag 3 mei
6 vrijdag  30 juni woensdag 31 mei
7 vrijdag 1 september woensdag 2 augustus
8 vrijdag 29 september woensdag 30 augustus
9 vrijdag 3 november woensdag 4 oktober
10 vrijdag 1 december woensdag 1 november

 

Voor concertberichten geldt dat deze altijd vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand waarin het concert plaatsvindt, binnen moeten zijn bij:

Eindredactie ‘De Orgelvriend’
Postbus 5014, 3740 GA  Baarn (voorlopig adres)
e-mail: orgelvriendwegwijzers@gmail.com

Voor het plaatsen van concertaankondiging vragen wij een kleine vergoeding à € 2,25 per concert.

Aanlevering kopij:

  • – Per e-mail aan orgelvriend@ziggo.nl als Word-document, of per post aan eindredactieadres: Postbus 5014, 3740 GA  Baarn.
  • – Geen opmaak toepassen in Word-document, alleen cursief en zo nodig vet aangeven.
  • – Illustraties als aparte documenten insturen, niet in het Word-document verwerkt.
  • – Illustraties moeten een resolutie hebben van minimaal 300 dpi (minimumbreedte 60 mm).
  • – Illustraties dienen vrij van copyright te zijn.
  • – Disposities aanleveren als één lange kolom (dus niet in tabelvorm).

 

  • – De eindredactie beslist of artikelen en berichten, al dan niet in verkorte vorm, worden geplaatst.
  • – Schrijvers en samenstellers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel of rubriek.
  • – Het overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van uitgever, redactie en auteur. Korte citaten zijn toegestaan.
  • – Recensie-exemplaren van cd’s, boeken en bladmuziek altijd aan de eindredactie zenden (adres: zie colofon).