Redactie

Redactie

Gerco Schaap (eindredacteur)
Wim van der Ros
Dirk Molenaar
Dick Sanderman
Jaap Jan Steensma
Lourens Stuifbergen

Centraal redactieadres:

Redactie ‘De Orgelvriend’
Zandvoortweg 13
3741 BA Baarn

E-mail: orgelvriend@ziggo.nl

 

CONCERTBERICHTEN kunnen worden gezonden aan Adrie van Manen (orgelvriendwegwijzers@gmail.com)
Inzenden vóór de eerste van de maand voorafgaand aan de maand van publicatie.
Voor het plaatsen van concertaankondiging vragen wij een vergoeding à € 2,50 per concert.
Vooraf over te maken op IBAN NL57 INGB 0663 1548 20
t.n.v. Stichting De Orgelvriend te Veldhoven o.v.v. plaatsnaam, kerk en aantal concerten.