Adverteren

Adverteren in De Orgelvriend?

Bekijk de mogelijkheden. De genoemde prijzen zijn exclusief BTW en gelden voor 2016 (prijswijzigingen voorbehouden).

Voor Concertberichten, klik door naar de >> Redactiepagina

Informatie
Uitgegeven door KokBoekencentrum
Verschijningsfrequentie 10 x per jaar
Omvang 40 – 56 pagina’s
Oplage 2.900 exemplaren
Advertentieacquisitie Marijanne Dubbink
Hagelstege 18
7683 CH Den Ham
0630574768
de.orgelvriend@gmail.com
Bladspiegel
210 x 297 mm, staand
Zetspiegel 190 x 277 mm, staand
Bedrukking Full Colour
Aan te leveren materiaal Compleet opgemaakt digitaal bestand. Bestand naar de.orgelvriend@gmail.com.

Bij vragen over mogelijkheden van digitale aanlevering kunt u contact opnemen met Bas de Bruijn bij De Groot Drukkerij: orgelvriend@grootsgedrukt.nl of telefoonnummer 0183 – 58 32 85. Eventuele opmaakkosten: in overleg.

Tarieven/mogelijkheden
Full colour
1/1 pagina (190 x 277 mm) € 575
1/2 pagina staand (92 x 277 mm) € 375
1/2 pagina liggend (190 x 135 mm) € 375
1/4 pagina staand (92 x 135 mm) € 230
1/8 pagina liggend (92 x 65 mm) € 145
Bijsluiter t/m 4 pagina’s €500,-
Bijsluiter vanaf 5 pagina’s Op aanvraag

 

Kortingen
3 x per jaar adverteren 5% korting
6 x per jaar adverteren 10% korting
10 x per jaar adverteren 15% korting

– formaat in alle nummers gelijk
– bij niet tijdig aanleveren nieuwe advertentie wordt vorige advertentie ongewijzigd herhaald
– korting direct per factuur verrekend

Spelregels Vraag&Aanbod

  1. Vraag & Aanbod is uitsluitend bestemd voor particulieren
  2. Het plaatsingstarief is € 25,– (excl. BTW en bewijsexemplaar)
  3. In deze rubriek kunnen artikelen met een maximale waarde van € 2.000,– worden aangeboden. Kerkorgels, harmoniums, elektronische orgels en andere artikelen met een hogere  waarde kunnen worden aangeboden via de reguliere advertenties. Ook betaalde diensten zoals orgellessen en cursussen vallen buiten deze rubriek en kunnen alleen aangeboden worden via de reguliere advertenties. De advertentietarieven zijn op te vragen bij Marijanne Dubbink (zie colofon).
  4. De advertentie mag maximaal 70 woorden bevatten.
  5. Advertenties met de vermelding “t.e.a.b.”, “p.n.o.t.k.” e.d. worden niet opgenomen.
  6. De redactie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de advertenties.
  7. De uitgever heeft het recht advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen. Opgaven voor deze rubriek uiterlijk de 1e van de voorafgaande maand schriftelijk bij Marijanne Dubbink.

Prijzen exlusief BTW; prijswijzigingen voorbehouden.

>> Download tariefkaart De Orgelvriend