De belangenbehartiging van de kerkorganist

Iedereen, en dus ook een kerkorganist die een arbeidsovereenkomst heeft, heeft rechten. Die rechten staan verwoord in kerkelijke en civiele regelingen. Peter Ouwerkerk en Wim Ruessink zijn in gesprek gegaan met het CNV en concluderen dat het voor kerkmusici mogelijk is zich aan te sluiten bij CNV Kerk & Ideëel.

De complete tekst van hun artikel staat in het novembernummer van De Orgelvriend en is hier te downloaden.