Interview met registrant Jan Flikweert

In De Orgelvriend hebben we vaak interviews met organisten. Maar wat is een organist zonder zijn registrant(en)? Op een elektro-pneumatisch orgel met speelhulpen kan de organist in principe zelf registreren maar op een mechanisch orgel zijn één of twee registranten onmisbaar. Hij of zij zet de juiste registers klaar (of drukt ze weg), slaat de bladmuziek om en helpt soms bij het beoordelen van klank. Zo’n concert is een heel gebeuren, beginnend met de voorbereiding, de ‘generale’ voor het concert, het al of niet met elkaar eten, het concert zelf én de nazit na afloop.

Voor het oktobernummer sprak eindredacteur Gerco Schaap met Jan Flikweert (1977), vaste registrant bij onder anderen Wybe Kooijmans, Arjen Leistra en Ben van Oosten, en tevens bestuurslid van de Stichting Vox Humana. Over de verantwoordelijkheid die je als registrant hebt voor het welslagen van een concert en voor de spanningen waar je mee te maken krijgt. Daarnaast een impressie van een registratierepetitie voor een concert door Arjen Leistra in de Grote Kerk van Brielle.