Najaarsexcursie op 7 oktober naar Grave, Escharen en Cuijk

De najaarsexcursie van De Orgelvriend, de Brabantse Orgelfederatie en de KVOK kring Noord-Brabant, op zaterdag 7 oktober a.s., voert naar een viertal historische orgels in Noordoost-Brabant.

De start is ’s ochtends bij het in 2016 door Verschueren Orgelbouw gerestaureerde Smits-orgel (1846) in de Sint-Elisabethkerk te Grave. Pastoor René Aartsen zal het orgel toelichten en ons vertellen over de plannen voor de reconstructie van het rugwerk. Tommy van Doorn zal het orgel laten klinken.

In het nabijgelegen Escharen staat in de Sint-Lambertuskerk één van de oudere orgels van deze regio uit ca. 1730. Dit bescheiden maar prachtige instrument werd in 1843 door Smits in deze kerk geplaatst. De laatste restauratie is van Verschueren (2002). Ook hier is Tommy van Doorn onze organist.

’s Middags bezoeken we Cuijk. Eerst gaan we naar het in 2014 gerestaureerde Van Hirtum-orgel (1830) in de Protestantse Kerk. Dit orgel werd in 1980 gereconstrueerd door Albert de Graaf en in 2014 gerestaureerd door Pels & Van Leeuwen Orgelbouw, waarbij o.m. een authentieke balginstallatie is aangebracht. Organist is adviseur Henk Kooiker, die ook de toelichting zal verzorgen.

De afsluiting van de excursie is rond het Severijn-orgel in de Sint-Martinuskerk (foto). Gebouwd voor de Sint-Laurentiusabdij in Luik (rond 1748) door de Maastrichtse orgelmaker Andries Severijn, werd het na de sluiting van de abdij in 1803 door de Martinusparochie in Cuijk aangekocht. In 1913 werd het in ‘vermagerde vorm’ in de nieuwe Sint-Lambertuskerk geplaatst.  In 1992 voerde Verschueren Orgelbouw een restauratie en reconstructie van de oorspronkelijke 17e eeuwse staat van het orgel uit. In 2015/2016 pleegde dezelfde firma groot onderhoud. De toelichting wordt verzorgd door Johan Zoutendijk, directeur van Verschueren Orgelbouw. Het orgel, met zijn 1/5-komma middentoonstemming en unieke klankkarakter, zal in het slotconcert van de excursie klinken dat gegeven wordt door titulair organist van het Severin-orgel, Pieter Dirksen.

Cd, kosten en opgave

Van de te bespelen orgels wordt zoals gebruikelijk een cd uitgegeven. Hierop is het orgelspel door Tommy van Doorn, Henk Kooiker en Pieter Dirksen te beluisteren met werk dat zij ook tijdens de excursie ten gehore zullen brengen.

Deelnemers aan deze excursie betalen bij aanvang van de excursie de excursiebijdrage van € 20,‒. Daarvoor krijgen zij bij aanvang het programmaboekje uitgereikt, bezoeken ze de gehele excursie inclusief de bespelingen en het slotconcert, en ontvangen aan het eind van de excursie de cd.

Als u wilt deelnemen aan deze excursie kunt u zich aanmelden via mailto:excursie@brabantorgel.nl.

[Wim van der Ros]