Orgelconcours Meppel

Op zaterdag 2 september a.s. organiseert de Stichting Orgelconcerten Meppel in de Grote of Mariakerk aldaar een orgelconcours voor amateur-organisten. Na de restauratie/reconstructie van het Kamp-/Schnitger-orgel in de vorige eeuw organiseerde de stichting tweejaarlijks een orgelconcours in het Drentse stadje. Enkele jaren geleden is er opnieuw vérgaand groot orgelhoud gepleegd aan het orgel, reden om dit evenement nieuw leven in te blazen.
Alleen amateur-organisten kunnen meedoen; conservatoriumstudenten zijn uitgesloten. Maximaal twaalf deelnemers worden op volgorde van aanmelding toegelaten. Verplicht werk: één koraalbewerking naar keuze uit het Orgelbüchlein van J.S.Bach, en een ander orgelwerk naar keuze.
Maximale speeltijd: een kwartier. Iedere deelnemer krijgt in de aanloop naar het concours voldoende studietijd. De eerste prijs bedraagt € 200,‒, de tweede prijs € 100,‒ en de derde prijs € 50,‒. De jury bestaat uit Jacques van den Dool (voorzitter), Carl Visser en Ab Weegenaar.
Het concours begint om 10.00 uur. Om 16.30 uur is de uitslag, alsook de prijsuitreiking. Na het officiële gedeelte ontvangt elke deelnemer een juryrapport met opbouwend commentaar.
Men kan zich aanmelden vóór 1 juni 2017 door te mailen naar info@stichtingorgelconcertenmeppel.nl. De kosten voor deelname bedragen € 25,‒. Dit bedrag dient overgemaakt te worden op IBAN NL66 ABNA 0597 7422 78 t.n.v. Stichting Orgelconcerten Meppel o.v.v. ‘Aanmelding Concours’. Meer informatie bij Mannes Hofsink, manneshofsink@gmail.com, tel. 06 48 93 14 55.
Beeld: Maarten Rog