Nationale Orgeldag in Fryslân

Tijdens de Nationale Orgeldag op 12 september, die samenvalt met de Open Monumentendag, zullen er in Fryslân 18 dorpsorgels worden bespeeld. Het is een initiatief van Stichting Alde Fryske Tsjerken die in Fryslân 52 kerken in haar bezit heeft. De stichting bestaat dit jaar 50 jaar maar de activiteiten om dat jubileum luister bij te zetten zijn vanwege het coronavirus allemaal afgelast. Op 12 september zullen die kerken echter allemaal geopend zijn waarbij uiteraard de dan geldende coronamaatregelen in acht moeten worden genomen.

Stichting Organum Frisicum is gevraagd om dan ook de orgels te laten klinken. Dat heeft geresulteerd in zes routes waarbij, met bespelingen van 20 minuten en een tussentijd van 25 minuten, steeds drie orgels zullen worden bespeeld. De routes kunnen per auto worden afgelegd maar enkele zijn ook per fiets goed te doen. De te bezoeken kerken zijn over het algemeen kleine dorpskerken met ook kleine orgels, zoals het 9 stemmen tellende Van Dam-orgel (1862) in de Sint-Nicolaaskerk van Schalsum (foto). De adressen van de kerken zijn te vinden op aldefrysketsjerken.nl. De orgels zullen worden bespeeld door (oud-)bestuursleden van Stichting Organum Frisicum volgens onderstaand schema:

 

 

 

 

 

 

 

Route I:                       Organist: Siebe Reiding

10.30-10.50 u:           Oostrum Sint-Nicolaaskerk

11.15-11.35 u:           Jouswier Sint-Petruskerk

12.00-12.20 u:           Hantumhuizen Sint-Annakerk

 

Route II:                     Organist: Geert van der Heide

10.30-10.50 u:           Dedgum Sint-Joriskerk

11.15-11.35 u:           Ferwoude hervormde kerk

12.00-12.20 u:           Gaast hervormde kerk

 

Route III*:                 Organiste: Riemke Dijkstra

13.00-13.20 u:           Britsum Sint-Johanneskerk

13.45-14.05 u:           Koarnjum Nicolaaskerk

14.30-14.50 u:           Jelsum Protestantse kerk

 

Route IV*:                  Organist: Gjildert van der Velde

13.00-13.20 u:           Boksum Sint-Margrietkerk

13.45-14.05 u:           Bears Mariakerk

14.30-14.50 u:           Jorwert Sint-Radboudkerk

 

Route V:                      Organist: Siebe Reiding

13.00-13.20 u:           Westernijtsjerk Sint-Oswalduskerk

13.45-14.05 u:           Hegebeintum Protestantse kerk

14.30-14.50 u:           Holwerd Sint-Willibrorduskerk

 

Route VI*:                  Organist: Geert van der Heide

13.00-13.20 u:           Schalsum Sint-Nicolaaskerk (foto)

13.45-14.05 u:           Peins Sint-Gertrudiskerk

14.30-14.50 u:           Zweins Reginakerk

 

* kan ook per fiets worden afgelegd

 

De Nationale Orgeldag in Fryslân wordt traditioneel afgesloten met een concert in de Grote of Jacobijnerker van Leeuwarden. Dit jaar wordt dat concert gegeven door Tjeerd van der Ploeg, organist van de Sint-Christoforuskerk te Schagen. Opgave voor dit concert (aanvang 16.00 uur) is verplicht en kan via het volgende adres: administratie@organumfrisicum.nl.