Orgeltocht op Stille Zaterdag

De jaarlijkse orgeltocht op Stille Zaterdag o.l.v. Sietze de Vries valt dit jaar op 11 april. Ditmaal worden orgels in Beverwijk en Haarlem bezocht. Van 10.00 tot 10.30 uur is er ontvangst met koffie en thee in de Grote Kerk van Beverwijk. Hier kan men genieten van tekst en uitleg, maar ook van de fraaie klanken van het Christian Müller-orgel. Om 13.00 uur wordt de Nieuwe Kerk te Haarlem met haar Van Covelens-/Hess-orgel (foto) bezocht. Van 15.00 tot 17.00 uur bespeelt Sietze de Vries het beroemde Müller orgel van de Grote of Sint-Bavokerk. Dit laatste in samenwerking met JSB Records te Uithuizermeeden n.a.v. de presentatie van de vierde cd in de reeks Geneefse psalmen. Daarop een hommage aan de dertig jaar geleden overleden Klaas Bolt, wiens naam natuurlijk onlosmakelijk met dit instrument verbonden is.

Naast passende orgelliteratuur zullen de improvisaties van Sietze de Vries weer voor de nodige verrassing zullen zorgen.

De kosten voor de dag bedragen € 25,00 (jongeren tot 14 jaar € 20,00) inclusief 2 consumpties en programmaboekje. Opgave bij Piet Alkema via orgeltocht2020@gmail.com.