12 oktober a.s.: Najaarsexcursie Eindhoven, Oirschot en Boxtel

De traditionele najaarsexcursie in Noord-Brabant is tevens een jubileum-excursie in verband met het 12½-jarig bestaan van de Brabantse Orgelfederatie, de BOF. In samenwerking tussen de BOF, de Orgelvriend en de KVOK afdeling Noord-Brabant is weer een interessante excursie voorbereid. Op zaterdag 12 oktober a.s. bezoeken we daar vier bijzondere orgels. Voor de excursiebijdrage van € 25,00 ontvangen de deelnemers een programmaboekje met cd én een ‘portret-cd’ van het Smits-orgel in Boxtel.

Programma

De start is in de Sint-Petruskerk in Eindhoven. In deze uit 1880 daterende kerk bevindt zich een prachtig orgel van E.F. Walcker & Cie. uit 1897. Het orgel met 29 stemmen heeft een indrukwekkende romantische klank waarop zowel Duitse als Franse werken uitstekend tot hun recht komen. Henk Kooiker zal het orgel demonstreren.

Vervolgens bezoeken we in Oirschot het bescheiden Boterkerkje en de Sint-Petrusbasiliek. In het Boterkerkje treffen we een prachtig positief van Ludovicus de Backer. Dit bescheiden maar boeiende instrument wordt gepresenteerd en bespeeld door Rob Nederlof. Hij vervangt Ad van Sleuwen die dit om medische redenen helaas zelf niet kan doen.

Na de lunch bezoeken we in Oirschot de basiliek. Gerard Hafkenscheid, al 45 jaar als organist verbonden aan de Sint-Petrusbasiliek, zal het Smits-orgel toelichten. Dit orgel werd in 1846 voor de Sint-Pieterskerk in ’s-Hertogenbosch gebouwd (het opus magnum van Smits!), met een front geïnspireerd op het orgel van de Sint Jan. Het werd – na de sluiting van deze kerk in 1972 – in 1976 gerestaureerd door Verschueren en geplaatst in de Sint-Petruskerk in Oirschot. Rob Nederlof laat dit Smits-orgel – met o.m. zijn bijzondere doorslaande tongwerken – klinken met werk van o.a. Schuman, Brahms en Liszt.

De excursie wordt besloten in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel. Hier voltooide Smits in 1840 een drieklaviers orgel waarvan toen de pedaalstemmen gereserveerd bleven. Een zelfstandig pedaal van 8 stemmen werd in 1956 toegevoegd door Hubert Schreurs (Fa. Joseph Adema). In 2006 werd het orgel gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw. Titularis Tommy van Doorn zal zijn orgel presenteren en het slotconcert verzorgen met vooral Franse orgelwerken.

Meer informatie over de te bezoeken kerken en orgels leest u in ons oktobernummer.

 

Aanmelden

De bijdrage aan deze jubileum-orgelexcursie bedraagt slechts € 25,‒ per persoon, te voldoen bij aanvang van de excursie. Deelnemers ontvangen een 24 pagina’s tellend A5-programmaboekje en twee cd’s.

Op de excursie-cd worden de eerste drie orgels vastgelegd in bespelingen door Henk Kooiker en Rob Nederlof. Op de portret-cd, vormgegeven en opgenomen in een A5-boekje met een uitgebreide toelichting op de basiliek en haar orgel, wordt het Smits-orgel in Boxtel bespeeld door titularis Tommy van Doorn.

Deelnemers worden verzocht zich aan te melden op excursie@brabantorgel.nl.

 

Tijdschema excursie

 

09.30 uur – Eindhoven-Woensel, Sint-Petruskerk (Kloosterdreef)

Welkom, ‘inchecken’ en programmaboekjes

Toelichting op het Walcker-orgel en bespeling door Henk Kooiker

11.30 uur – Oirschot, Boterkerkje (Vrijthof 3)

Toelichting op het De Backer-orgel en bespeling door Rob Nederlof

Lunch op eigen gelegenheid

13.30 uur – Oirschot, Sint-Petrusbasiliek (Markt)

Toelichting op het Smits-orgel door Gerard Hafkenscheid en bespeling door Rob Nederlof

Uitreiking excursie-cd

15.00 uur – Boxtel, Sint-Petrusbasiliek (Oude Kerkstraat 20)

Toelichting op het Smits-orgel door Tommy van Doorn

Slotconcert door Tommy van Doorn

Uitreiking portret-cd van het Smits-orgel in Boxtel